Podstawą każdego budynku są jego fundamenty, natomiast jego kształt oraz funkcjonalność określają ściany.

Podczas budowy własnego domu warto skupić się na jakości wykonania właśnie tych elementów.

Fundamenty.

Dobrze wykonane i wymierzone fundamenty powinny zapewnić równomierne osiadanie budowli, dzięki czemu zapewniona zostanie jej stateczność. Muszą także zabezpieczać budowlę przed wilgocią wydzielającą się z gruntu.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w budowie fundamentów są fundamenty tradycyjne, czyli ławy fundamentowe (betonowe lub żelbetowe). Jednak również nowoczesny sposób rozwiązania budowy fundamentów, czyli płyta fundamentowa.

Ściany.

Istnieje kilka metod stawiania ścian zewnętrznych na fundamentach. Do najczęściej wybieranych technologii budowy ścian należą:

  • ściany trójwarstwowe, w których każda warstwa spełnia osobną funkcję: warstwa wewnętrzna jest warstwą nośną, warstwa środkowa ma przede wszystkim właściwości cieplne, natomiast zewnętrzna pełni przede wszystkim funkcje ozdobne

  • ściany dwuwarstwowe, w których okładzina elewacyjna jest oddzielona od izolacji cieplnej

  • ściany jednowarstwowe – najprostsze w wykonaniu, ale nie mające zwykle tak dobrych właściwości jak ściany kilkuwarstwowe.