Należycie zaprojektowane oraz wykonane instalacje elektryczne zapewniają prawidłowe i przede wszystkim bezpieczne doprowadzenie energii elektrycznej do budynku oraz urządzeń w nim działających.

Norma SEP E-002 wyróżnia pięć rodzajów instalacji elektrycznych. Są to:

  • Instalacja elektroenergetyczna, której główną funkcją jest zasilenie
    odbiorców energią elektryczną

  • Instalacja telekomunikacyjna, której zasilaniem zajmuje się określony zakład telekomunikacyjny

  • Instalacja domofonowa i alarmowa, odpowiedzialna za prawidłowe działanie domofonów oraz alarmów zainstalowanych w budynku

  • Instalacja antenowa, za pomocą której odbiera się sygnał radiowo-telewizyjny

  • Instalacja odgromowa, będąca zabezpieczeniem budynków przed negatywnymi skutkami wylądowań atmosferycznych, na przykład w czasie burzy